Voor verwijzers

Werk je bij een sociaal wijkteam of jeugdteams, ben je huisarts, kinder-/jeugdarts, medisch specialist of werk je voor SAVE, Veilig Thuis of de rechtbank? En heb je een kind, jongere of gezin waarvan je het vermoeden hebt dat specialistische zorg nodig is? Dan helpen wij je graag.

We gaan graag eerst in gesprek over je vraag. Daarom bieden we een direct telefoonnummer voor intercollegiale vragen. Dit nummer wordt opgenomen door een specialistische jeugdhulpverlener elke dag van 11.00 tot 13.00 uur. Is dat nummer jou niet bekend, neem dan contact op met het gebiedsteam van de woonplaats van je cliënt. Mailen mag ook.

We kunnen je telefonisch adviseren en bieden ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een gesprek met jou en je cliënt (participerend consult).

Hebben we samen geconcludeerd dat voor een kind, jongere of gezin specialistische hulp nodig is, dan kun je aanmelden.

Je kunt ook een verwijzing meegeven waarmee een kind, jongere of gezin zich kan inschrijven via onze website.