Privacystatement BSA Jeugdhulp

De BSA Jeugdhulp is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio Amersfoort. De samenwerkende organisaties zijn: Timon, Youké, De Rading, ‘s Heeren Loo, Leger des Heils, Pluryn en GGz Centraal Fornhese. In dit privacystatement beschrijven wij (de 7 organisaties) hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Iedere organisatie heeft ook een eigen privacystatement. Wij vinden je privacy namelijk erg belangrijk. En we vinden het belangrijk om je goed te informeren over hoe wij in ons samenwerkingsverband omgaan met jouw gegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over jou aan de hand waarvan wij je kunnen identificeren. Je kunt hierbij denken aan je naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over je gezondheid of hulpvraag.

 

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is alles wat je met persoonsgegevens doet. Zoals opslaan, lezen, openen, verzenden, kopiëren, vernietigen. Iedere handeling, digitaal of niet-digitaal, is een nieuwe verwerking.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Wij verwerken persoonsgegevens van jou, je gezin, je wettelijk vertegenwoordiger, onze medewerkers en andere betrokkenen.

 

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Ja, wij verwerken ook bijzondere persoonsgegevens.

Wij zijn verplicht om voor iedere jeugdige een dossier bij te houden. In dat dossier houden wij een aantal onderwerpen over jou bij. Zoals informatie over jouw gezondheid, welke hulp en ondersteuning wij jou bieden en alle andere informatie die nodig is voor de hulpverleners om hun werk goed te doen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

Relatie met jou aangaan en onderhouden

Als je van ons jeugdhulp wilt ontvangen hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het aanmeldformulier staan.

Overeenkomst

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken omdat wij de met jou gesloten zorgovereenkomst moeten uitvoeren.

Wettelijke verplichting

Wij zijn ieder afzonderlijk wettelijk verplicht om je gegevens te verwerken. Deze verplichtingen staan bijvoorbeeld in de Jeugdwet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Administratie

Wij zijn verplicht een administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om je gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om de aan jou verleende hulp bij de gemeente te kunnen declareren.

Kwaliteitsverbetering

Wij streven altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we jouw input nodig. Om jouw input te kunnen ontvangen is het soms nodig om jouw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en delen die niet zomaar met anderen. Het kan zijn dat overheidsinstanties of andere partijen ons wettelijk verplichten om jouw gegevens af te staan. Bijvoorbeeld in het kader van de VIR (Verwijsindex Risicojongeren). We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Of bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze Inspectie kan ieder van ons afzonderlijk verplichten om persoonsgegevens te verstrekken over incidenten en/of calamiteiten die hebben plaatsgevonden bij het verlenen van jeugdhulp.

Daarnaast kunnen speciale instanties bij ieder van ons afzonderlijk persoonsgegevens opvragen. Bijvoorbeeld de Stichting Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Stichting Save. Bij het verstrekken van persoonsgegevens vragen wij zoveel mogelijk om jouw toestemming.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

In de wet staat hoe lang wij jouw dossier moeten bewaren. De termijn in de Jeugdwet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is 20 jaar. De bewaartermijn start op het moment dat we je dossier sluiten.

 

Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt de volgende rechten:

    1. Recht op informatie en inzage

Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben, dan kun je dat aan ons vragen.

    1. Recht op correctie/verwijdering

Vind je dat bepaalde gegevens niet kloppen? Dan kun je een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.

    1. Recht op beperking

In sommige gevallen kun je ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.

    1. Recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Wij zullen beoordelen of wij aan jouw bezwaar tegemoet kunnen komen.

    1. Recht op overdraagbaarheid

Als je dat wilt dan kunnen wij de door jou aan ons verstrekte gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Dan kun je dit overleggen met de hulpverlener die jou begeleidt. Maar je mag ook rechtsreeks via fg@bsajeugdhulp.nl contact met ons opnemen. Wij zullen je dan benaderen. En nadat wij gecontroleerd hebben dat jij het echt bent (identificeren) geven we zo snel mogelijk een reactie. Dit zal maximaal 4 weken duren.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Heb je vragen of ben je het niet eens met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je contact opnemen met ons via fg@bsajeugdhulp.nl.

 

Hoe beschermen we je gegevens?

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en beschermen deze volgens de geldende normen en wet- & regelgeving.

Ondanks dat wij zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens gaat er soms toch iets mis. Wij doen er dan alles aan om dit op te lossen. Heb je het idee dat je persoonsgegevens terecht zijn gekomen bij iemand voor wie die gegevens niet bedoeld zijn? Meldt dit dan bij je hulpverlener.

 

Gebruik cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd. Jouw browser slaat de cookies op de harde schrijf van je computer op. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze beveiligde servers teruggestuurd worden.

We gebruiken functionele cookies die essentieel zijn voor gebruik van onze website. Zoals kunnen navigeren, formulieren versturen, aangegeven keuzes en voorkeuren onthouden. Bedoeld voor prettig bezoek aan de website en om de inhoud aan behoeften te kunnen aanpassen.

Wanneer wij video’s toevoegen op de website dan koppelen zij daar cookies aan. Bijvoorbeeld YouTube of Vimeo. Deze cookies zijn nodig om het mogelijk te maken dat je de video’s kunt bekijken op de website.

Om te kijken hoeveel mensen onze website bezoeken en welke artikelen zij dan lezen maken we gebruik van één zogenaamde analytisch cookie. In ons geval is dat Google Analytics. Dit cookie hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de gegevens uit Google Analytics weten we niet wie er op de website is geweest maar wel hoeveel dat er geweest zijn. De gegevens zijn dus anoniem.

 

Uitzetten van cookies

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Uiteraard kun je ook de cookies van onze website niet meer accepteren door dit aan te passen in de browser. Het kan dan wel voorkomen dat sommige web-functies niet werken zonder de (functionele) cookies. Meer informatie over in- en uitschakelen of verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of via de help-functie van je browser.

 

Wijzigingen in privacystatement

BSA Jeugdhulp mag dit privacystatement wijzigen. De meest actuele versie van ons privacystatement staat altijd op onze website www.bsajeugdhulp.nl.

 

Contactgegevens BSA Jeugdhulp